ระบบการขนส่ง
Transportation system
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีบริการรับส่งสินค้าให้ลูกค้าตั้งแต่เริ่มรับสินค้าจนถึงการส่งมอบ บริษัทฯมีการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าของลูกค้าชัดเจนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับสินค้าและจัดส่ง และมีการวางแผนการขนส่งเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลา

นอกเหนือการส่งมอบที่ตรงเวลาบริษัทฯยังให้ความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพของชิ้นงานโดยการกำหนดมาตรฐานในการบรรจุภัณฑ์สินค้าของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถตรวจสอบสถานะของการขนส่งสินค้าได้โดยมีทีมงานคอยให้บริการ