บริการครบวงจร
ONE STOP SERVICES

ONE STOP SERVICES

นอกเหนือจากการให้บริการด้านชุบสี EDP และเรายังมีการบริการพ่นสีฝุ่น / พ่นสีน้ำมัน เพื่อรองรับชิ้นงานที่ต้องทำการชุบและพ่นสีในลักษณะ Duplex-Coating เพื่อความสะดวกในการดำเนินการและลด Lead-time การผลิตของลูกค้า

บริษัท ทองไชย อิเลคโทรเดโพซิชั่น จำกัด

ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดของพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมประจำปี และทีมงานบริหาร