บริการชุบสี EDP COATING (EPOXY)

บริษัทฯ ให้บริการการชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า Electro Deposition Painting (EDP - Epoxy) บนโลหะทุกประเภท เพื่อทนทานต่อการกัดกร่อน เพื่อป้องกันการเกิดสนิมและทนทานต่อสภาพอากาศเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามให้ผลิตภัณฑ์หลังกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า โดยระบบสายการผลิตของเราเป็นระบบ Conveyor Line บริษัทฯ รองรับการผลิตชิ้นงานได้มากกว่า 300,000 ชิ้นต่อวัน โดยปัจจุบันบริษัทมีประสบการณ์ในการทำงานให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์, จักรยานยนต์, อิเลคทรอนิคส์, อุปกรณ์กีฬา, เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ