บริการชุบฟอสเฟต / PHOSPHATE COATING

การชุบฟอสเฟต คือ การปรับสภาพผิวชิ้นงานก่อนการชุบหรือพ่นสี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเพิ่มการยึดเกาะของสีบนพื้นผิวชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น และป้องกันการกัดกร่อนได้ ซึ่งโดยปกติแล้วการชุบฟอสเฟตนั้นสามารถกระทำได้ลงบนวัสดุจำพวกเหล็ก

สำหรับวัสดุอลูมิเนียมนั้น ทางเรามีบริการเตรียมผิวโดย Non-Chromate