ร่วมงานกับเรา
join us
รายละเอียด
อายุ : 18 ปี
การศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
ใบสมัครงาน
รายละเอียด
อายุ : 18 ปี
การศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
ใบสมัครงาน
รายละเอียด
อายุ : 18 ปี
การศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
ใบสมัครงาน
รายละเอียด
อายุ : 18 ปี
การศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
ใบสมัครงาน
รายละเอียด
อายุ : 18 ปี
การศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
ใบสมัครงาน
รายละเอียด
อายุ : 22 ปี
การศึกษา : ม. 6 ขึ้นไป
คุณสมบัติ : มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
ใบสมัครงาน

อัตราการจ้างงาน : ทุกตำแหน่งตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทหรือตามข้อมตกลง