เกี่ยวกับเรา
About Us
ประวัติความเป็นมา
บริษัท ทองไชย อิเลคโทรเดโพซิชั่น จำกัด

Tongchai Electrodeposition CO.,LTD.

ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2555 โดยประกอบธุรกิจหลักเพื่อให้บริการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP) ให้กับชิ้นส่วนโลหะเหล็ก/อลูมิเนียม ของอุตสาหกรรมยานยนต์ จักรยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ
โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการ สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้ และเรายังเป็น One Stop Service งานทางด้านสีได้อย่างครบวงจร เพราะนอกเหนือจากการให้บริการชุบสี EDP แล้ว ทางบริษัทฯ ยังสามารถให้บริการพ่นสีฝุ่น/พ่นสีน้ำมัน เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพและความสามารถของบุคลากร เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยควบคลุมติดตามทุกๆกระบวนการ และทุกครั้งที่ลูกค้าได้รับการบริการจากเรา ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและประทับใจในการให้บริการ
โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัท "คุณภาพเป็นหนึ่ง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ซึ่งบริษัทได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมีการศึกษาและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในการเคลือบผิวป้องการการกัดกร่อน เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต
นอกจากนี้เรายังคงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการบำบัดน้ำเสียและกำจัดกากของเสียโดยใช้บริการจากบริษัทที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการให้บริการชุบและพ่นสีโดยมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า การให้บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะผลิตงานที่มีคุณภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้ได้งานที่ได้มาตรฐาน
สร้างความไว้วางใจโดยเข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
บริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ตามแผนงานของลูกค้าและส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ความสำคัญ ในการรับผิดชอบต่อสังคม