ประวัติโดยย่อ

 

 

ชื่อบริษัท                       บริษัท ทองไชย อิเลคโทรเดโพซิชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง                      426 หมู่ที่ 6 ซอยแพรกษา 13 ถนนพุทธรักษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

วันที่ก่อตั้ง                      2 กรกฎาคม 2555

ทุนจดทะเบียน                5,000,000 บาท

พื้นที่โรงงาน                   3,200 ตารางเมตร

ประเภทธุรกิจ                 ชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า (EDP)